รีวิว : Big Eyes ติสท์ลวงตา

the_way_he_looks_1_0

Director : Tim Burton 9.5/10 ก่อนหน้านี้มีอยู่สองสามครั้งที่เราเคยนึกขึ้นมาว่า หนังของทิม เบอร์ตันเหมือนภาพวาดสีน้ำมัน … เป็นศิลปะ สวยแบบหม่นๆ เยอะมิติ ในบรรดาเทคนิกวาดภาพทั้งหมดเราชอบรูปสีน้ำมันมากที่สุด อาจจะด้วยเหตุผลเดียวกับที่ชอบหนังของทิม เบอร์ตัน พอทิมมาทำหนังที่มีหน้าตาหลักเป็นภาพวาดสีน้ำมัน มันเลยดูใช่สุดๆ สำหรับเรา

to top button