Tomorrow I Will Date With Yesterday’s You‬ : “ ถ้าพวกเราไม่ได้อยู่บนโลกใบเดียวกัน แล้วเราจะยังรักกันได้มั้ย ? ”

Tomorrow I Will Date With Yesterday’s You

  Tomorrow I Will Date With Yesterday’s You สร้างจากนิยายชื่อดังที่ที่ฮิตโดนใจหนุ่มสาวทั่วญี่ปุ่น และมียอดจำหน่ายสูงถึง 1 ล้านเล่มใน 2 ปี

to top button